Czy tabletka wczesnoporonna powoduje ból u zarodka?

tabletka wczesnoporonna

Zapłodnienie, czyli…? Zacznijmy od początku.

Nie wdając się w rozważania religijne i filozoficzne, warto prześledzić, jak wyglądają biologiczne fazy rozwoju zapłodnionej komórki jajowej, zarodka i płodu. Zapłodnienie nie jest jednym magicznym momentem, ale wieloetapowym procesem. Trwa kilkadziesiąt godzin. Joanna Różyńska, autorka naukowej książki ,,Od zygoty do osoby”, opisuje ten proces następująco: „Po około czterech dniach od zapłodnienia zarodek przyjmuje postać pęcherzyka zwanego blastocystą. […] Komórki wchodzące w skład blastocysty
dadzą […] początek zarówno tym komórkom, z których powstanie embrion właściwy, jak i tym, które przekształcą się […] w łożysko i błony płodowe”. Nie wiadomo jeszcze, które komórki staną się embrionem, a które nie. Łożysko nie jest bowiem tym samym co płód.

Z punktu biologicznego – zarodek

Uczłowieczanie biologiczne komórek, które złożą się na część łożyska i błon płodowych, z perspektywy biologii nie ma większego sensu. Proces implantacji, czyli zagnieżdżenia się w ściance macicy, zaczyna się po około 6 dniach i trwa przez kolejne 5 do 6 dni. Dopiero około
16. dnia po zapłodnieniu wiadomo, które komórki staną się częścią embriona. O jakiejkolwiek potencjalności ludzkiej jednostki można mówić zaś dopiero od 18-19 dnia po zapłodnieniu. Wiele osób powołuje się na interes embriona/płodu, nie biorąc pod uwagę, że embrion/płód do pewnego momentu nie może jeszcze mieć żadnej woli. „Struktury neurofizjologiczne niezbędne do formowania jakichkolwiek pragnień (nawet tak elementarnych, jak pragnienie uniknięcia bólu czy zaspokojenia głodu) [wykształcają się]
dopiero około 28-35 tygodnia ciąży” – pisze Joanna Różyńska.

Czy zarodek odczuwa ból?

Od kiedy rozwinęła się medycyna i badania prenatalne, trudno uniknąć pytań o to, czy i co może odczuwać zarodek. Jak donoszą ostatnie raporty opublikowane przez Królewską Akademię Położnictwa i Ginekologii w Wielkiej Brytanii, będące wynikiem badań przeprowadzonych na zlecenie brytyjskiego ministerstwa zdrowia: „Płód nie może odczuwać bólu przed 24. tygodniem, bo połączenia nerwowe w mózgu płodu nie są w pełni wykształcone. Dowodzi to więc, że tabletka wczesnoporonna nie stwarza bólu. Zbadane dowody wskazują, że płód przebywający w chemicznym środowisku macicy jest w stanie wymuszonego snu i w stanie nieprzytomności. Grupa robocza uznaje, że ponieważ dwudziestoczterotygodniowy płód nie ma świadomości i nie może odczuwać bólu, szastosowanie znieczulenia płodu przy ewentualnych zabiegach medycznych nie daje żadnych korzyści”.

Tabletka wczesnoporonna najlepszym rozwiązaniem.

Naukowcy dowiedli, że zarodek do 24. tygodnia ciąży nie może odczuwać bólu. Faktem jest, że aborcja farmakologiczna jest możliwa do 12. tygodnia ciąży(maksymalnie). Jeśli zdecydowałaś się na aborcję, zrób to tą metodą- aborcja farmakologiczna. Unikaj zabiegów chirurgicznych, które w znacznym stopniu bardziej zagrażają Twojemu zdrowiu.